ما چه می‌کنیم

ما به تأمین‌کننده‌های سرمایه، فرصت‌های ناب و راهکارهای نوآورانه‌ای را در حوزه‌های زیر برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهیم:

lyancapital , لیان سرمایه, What We Do, ما چه می‌کنیم
What We Do, تأمین‌کننده‌های سرمایه
lyancapital , لیان سرمایه, What We Do, ما چه می‌کنیم

ما در تأمین سرمایه برای کسب و کارهای تولید و توزیع مواد غذایی با کیفیت بالا، تخصص داریم.

zidasht logo,What We Do
Elphy, Lyan Capital

ما بر روی تکنولوژی‌های جدید و بسترهای نوآورانه آنلاین که برای مصرف کننده جذابیت زیادی دارند، سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

lyancapital,سرمایه لیان, What We Do, zanbil
Dr logo, Lyan Capital

برای ما، کسب و کارهای حوزه سلامتی و زیبایی که با روند جهانی همسو هستند و در ایران فعالیت می‌کنند، جذابیت فراوانی دارند.

What We Do,lyan beauty